Bygglovshjälp & konstruktionsritningar

Bygglovshjälp & konstruktions-ritningar

Bygglovshjälp & konstruktions-ritningar

Det finns en hel del att tänka på när det gäller byggnationer. Som komplett byggkontrollföretag kan vi med vår breda kompetens hjälpa dig med ritningar, bygglovshandlingar och att ansökan om bygglov.

FÅ HJÄLP MED BYGGLOVET

Oavsett om du har drömmar om nybyggnation, göra en på- eller tillbyggnad eller bara vill uppföra exempelvis mur så krävs en ansökan om bygglov. Tillsammans med bygglovsansökan ska specifika bygglovshandlingar finnas med. Dessa handlingar innehåller bygglovsritningar med då bland annat plan- och fasadritningar, sektionsritning, situationsplan och detaljplan för planerat bygge. Även vissa konstruktionsritningar är ett krav. Vi upprättar konstruktionsritningar efter dina behov, kompletta eller bara beräkning av bärande balkar. Med vår bygglovshjälp hjälper vi dig att lösa sådant smidigt och professionellt.

Kontakta oss genom att begära en offert, där du bifogar det underlag du har i dag (exempelvis skisser, beskrivning, m.m).

 

Bygglovshjälp, bygglovsritning & konstruktionsritningar i Stockholm
KONTAKTA OSS

Använd formuläret här nedan så hör vi av oss till dig inom kort.

  FRÅGOR OCH SVAR

  Kan ni hjälpa mig med bygglovsritningar? Vilka?
  / Per-Anders, Enskede

  Svar: Dessa kan vi hjälpa dig med, eller de som din kommun kräver

  • Fasadritningar
  • Sektionsritningar
  • Planritningar
  • Situationsplaner
  • Markritningar

  Utför ni upprättande av konstruktionsritningar?
  / Allan, Knivsta

  Svar: Ja vi hjälper dig med allt inom konstruktionen.

  Konstruktionsritningar

  • Detaljritningar av tak, stomme & grund.
  • Lastberäkningar av tak, stomme & grund.
  • Dimensionering
  • Dimensioneringskontroll
  • Konstruktionsdokumentation
  • Enklare redovisning av konstruktion
  • Teknisk beskrivning

  Jag har fått ett kompletteringsbrev från bygglovsenheten, dom efterfrågar en brandskyddsbeskrivning. Måste man verkligen ha det för ett villabygge?
  / Karl, Täby

  Svar: När det gäller villor, fritidshus, garage eller liknande byggnad kan det oftast handla om en väldigt enkel BSB förmodligen som i detta fall.
  Vi kan även upprätta brandskyddsdokument för större byggnationer som restaurang, flerbostadshus eller kontor m.m då vi har nära samarbete med brandskyddsingenjör som är certifierad för detta ändamål. 

  Känner att alla dokument och så vidare som skall inlämnas för att söka bygglov inför vår tillbyggnad av villan är lite övermäktigt för mig. Kan ni hjälpa oss ”komplett”?
  / Anders

  Svar: Vi hjälper dig att ta fram kompletta underlag samt ansöker om bygglov & bygganmälan. Stort som litet, med allt eller delar av det. Du väljer
  Vi hjälper dig tex med alla typer nybyggnationsprojekt för hus & villaägare. Exempelvis ny villa, nytt garage, nytt attefallshus eller andra typer av ombyggnationer, tillbyggnationer & påbyggnationer på befintligt hus. Maila oss mer info så kan vi titta på detta.

  Om jag vill anlita er för hjälp att söka bygglov, vad behöver ni från mig?
  / Anna-Greta, Vaxholm

  Svar: Beroende på vad du skall bygga så behöver vi underlag för att kunna utföra ritningarna. Exempel på detta är baskarta, nybyggnadskarta, befintliga husritningar, enklare skisser som du tänkt dig och några kortare rader om vad du tänkt dig. Om det inte finns några handlingar alls så kan vi hjälpa dig att ta fram dessa genom uppmätning samt upprättande av CAD ritningar.

  Hur lång tid skulle det ta för er att få fram underlag inför vår bygglovsansökan(vi ansöker själva)?
  / Kalle, Älvsjö

  Svar: Det beror helt och hållet på vilket underlag som finns idag och vad det är ni skall bygga för något.
  Men styrkan vi har är att vi är just väldigt snabba på att leverera (beror såklart sen på omfattningen).
  Men enklare handlingar kan vi leverera på endast ett par dagar. Lite större grejer på 1-2 veckor.

  Vi skall bygga ut våra kontorslokaler och varit i kontakt med byggnadsnämnden i vår kommun (Tyresö). Dom nämner tillgänglighet samt brand, samt även akustik m.m (då vi kommer bygga ut våra lokaler över en annans lokaler) Vi har faktiskt fått ett kompletteringsbrev redan där dom spaltat upp allting. Kan vi skicka över det så får ni se vad som står där?
  / Annika

  Svar: Ja just kompletteringsbrevet är något vi alltid efterfrågar i de fall det har skrivits ett sådant. Där står allt väldigt tydligt och då vi får ta del av brevet säkerställer vi att inget missas.
  Gällande tillgänglighet (TIL) kan vi upprätta utlåtande samt beskrivningar om detta. Likaså utlåtande samt utredningar gällande både brand och akustik. Vid akustik även ljudmätningar. Maila oss brevet så kan vi ta det därifrån.

  Kommer ni ut på plats och gör platsbesök?
  / Karl-Erik, Märsta

  Svar: Ja i de fall det är ett måste så kan vi såklart göra det. I normalfallet skulle jag säga att det inte är nödvändigt. Vi är mest effektiva bakom skrivbordet. När det inte kommer till tex kontrollansvar eller besiktning då.

  Måste grannarna tillfrågas när jag vill söka bygglov?
  / Britt

  Svar: Grannarna ska höras om ansökan avviker från gällande detaljplanebestämmelser eller om ansökan avser en större åtgärd utanför detaljplanelagt område. Man frågar även grannarna ifall man vill bygga närmre gräns än 4,5 m. Vilka som är berörda bedömer Kommunen samt ansvarar för kontakten med grannarna.

  Kan ni utföra utstakning och lägeskontroll. Vad innebär de olika egentligen?
  / Ville

  Svar: Ja vi kan utföra dessa då vi har egen GPS samt är utbildade för ändamålet.

  • Utstakning är något som visar att här skall man bygga enligt beviljat lov.
  • Lägeskontroll är något som visar att såhär har vi byggt enligt givet lov.

  Lägeskontrollen rek alltid att göras innan man tex gjuter, för då finns möjligheter att justera ifall något blivit fel.
  Båda mätningarna resulterar i ett mätbevis med koordinater.

  kontrollab_templogo

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se 
  Sociala medier:

  fb_2 linked_2 insta_2

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se
  
  Sociala medier:    

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se
  Sociala medier:    

  AB BYGGKONTROLL
  Telefon: 070-723 22 22
  E-post: stefan@kontrollab.se
  Sociala medier: