Övriga tjänster

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

Här nedan listar vi övriga tjänster vi tillhandahåller. Använd gärna vår offertmall och beskriv i ärendet ifall det är någon av dessa tjänster du önskar att få hjälp med.
I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en certifierad kontrollansvarig.
Men det behövs inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om inte byggnadsnämnden beslutar annat, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 10 kap. 10 §.
I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en certifierad kontrollansvarig.
Men det behövs inte vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om inte byggnadsnämnden beslutar annat, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 10 kap. 10 §.
simone-hutsch-384848-unsplash
Projektledning och teknisk konsult

Oavsett om det gäller stort eller litet byggprojekt, som innefattar ny- eller ombyggnation, kan vi bistå med projektledning och teknisk konsult. 

Tillgänglighetsutlåtande (TIL)
Måste en kontrollansvarig alltid vara certifierad?

Som certifierad sakkunnig ser vi över tillgängligheten i en byggnation, som verkar för att byggnaden ska kunna användas av personer som använder exempelvis rullstol, rollator eller käpp.

Fuktmätning

Vi ser till att din byggnation uppfyller Boverkets Byggregler, BBR, så att skador, mikrobiell tillväxt, elak lukt eller andra hygieniska olägenheter till följd av byggfukt eller inträngande fukt inte uppkommer.

Besiktning, översyn och inspektion med drönare

Vissa byggarbeten kan med fördel använda drönare för inspektion och besiktning, något som lämpar sig för höghöjdsarbeten eller vid tuffa väderförhållanden.

Kvalificerad skyddsrumssakkunnig

Vid åtgärder i byggnad där ett skyddsrum finns, även om åtgärderna inte påverkar rummet i sig, krävs att en skyddsrumssakkunnig lämnar ett yttrande.

OVK besiktning

OVK är en obligatorisk ventilationskontroll där syftet är att se till att inomhusklimat är bra och ventilationssystemen fungerar. En byggnadsägare ska se till att OVK görs regelbundet och att det genomförs av en sakkunnig funktionskontrollant.

KONTAKTA OSS

Använd formuläret här nedan så hör vi av oss till dig inom kort.kontrollab_templogo

AB BYGGKONTROLL
Telefon: 070-723 22 22
E-post: stefan@kontrollab.se 
Sociala medier:    

AB BYGGKONTROLL
Telefon: 070-723 22 22
E-post: stefan@kontrollab.se

Sociala medier:    

AB BYGGKONTROLL
Telefon: 070-723 22 22
E-post: stefan@kontrollab.se
Sociala medier:    

AB BYGGKONTROLL
Telefon: 070-723 22 22
E-post: stefan@kontrollab.se
Sociala medier: